دکتر مریم مولاییان

دکتر مولاییان،پزشک عمومی دارای سالها تجربه در زمینه های مختلف زیبایی و درمانی می باشند.کلینیک تخصصی دکتر وفاجو افتخار همکاری با ایشان را داشته و از وجود ایشان بهره می جوید.