دکتر عباس فحزادی

دکتر فحزادی،متخصص گوش،حلق و بینی ،یکی از پزشکان مطرح و خوشنام کشور می باشند. کلینیک تخصصی دکتر وفاجو افتخار همکاری با ایشان را داشته و از وجود ایشان بهره می جوید.