دکتر سلیمانی

دکتر سلیمانی متخصص گاسترو اینترولوژیست،یکی دیگر از پزشکان مطرح کشورمان می باشند که مجموعه ی کلینیک دکتر وفاجو،افتخار همکاری با ایشان را دارد.