خانم فریبا وفاجو

ایشان کارشناس مامایی و پرستاری هستند و با گذراندن دوره های مراقبت پوست و زیبایی زیر نظر اساتید مجرب ، در طول یک دهه توانسته اند جایگاه خاصی در این زمینه بیابند و تبحر ایشان در ارائه خدمات پوست موجبات رضایت مندی مراجعه کنندگان را فراهم کرده است.